جهادا ل به‌ر به‌فسێڤه‌بر: د‌ه‌رحه‌ق پێشگری یا پێغه‌مبه‌ران ژ سه‌ربه‌ره‌د‌اییێ د‌ا یه‌

بزانه‌ كو چێد‌بێ وه‌ھم و غه‌زه‌ب و شه‌ھوه‌ت ژ له‌شكه‌رێ ره‌حمانی بن و ببن ھه‌گه‌را به‌خته‌وه‌ریا مرووڤ، ئه‌گه‌ر تو وان ته‌سلیمێ عه‌قلێ د‌ورست و پێغه‌مبه‌رێن خود‌ا بكی، و چێد‌بێ ژ له‌شكه‌رێن شه‌یتانی بن ئه‌گه‌ر تو ئه‌وا سه‌ر بخوه‌ بھێلی و سه‌ر وان د‌و ھێزان وه‌ھمێ بكی حاكم و ھه‌فسارێ وان ھه‌رد‌وكا بد‌ی د‌ه‌ستێ وێ. ئه‌ڤ ژی نه‌ خه‌فه‌ كو چ یێك ژ پێغه‌مبه‌رێن گرانقه‌د‌ر ب ئاوایه‌ك گشتی پێشیا وه‌ھم و غه‌زه‌ب و شه‌ھوه‌تێ نه‌گرتنه‌ و چ یێك ژ وا یێن ب ئالیێ خود‌ێ ڤه‌ گازی د‌كن نه‌گووتنه‌ گه‌ره‌كه‌ ب ته‌مامی شه‌ھوه‌ت بێ كوشتن و مراند‌ن و غه‌زه‌ب ب ته‌مامی بێن ته‌مراند‌ن و ته‌یبیرا وه‌ھمێ ژ د‌ه‌ست بێ د‌ایین، به‌لكی گووتنه‌: گه‌ره‌كه‌ پێشی ل وان بێ گرتن و ئه‌و بكه‌ڤن بن میزان و كێشه‌كا عه‌قل و قانوونا ئلاھی د‌ا و ب وێ رێكێ ڤه‌ به‌رپرسیاریا خوه‌ ب جی بینن. چكو ھه‌ر یێك ژ ڤان ھێزان د‌خازن كارێ خوه‌ بكن و بگھێن مه‌خسه‌د‌ا خوه‌، ھه‌رچه‌ند‌ ببێ سه‌به‌بێ خرابی و ته‌ڤھه‌ڤیێ. مه‌سه‌لا: نه‌فسا حه‌یوانیا د‌ ناڤ شه‌ھوه‌تێ د‌ه‌ نووقی بوویی د‌خازێ سه‌ربه‌ره‌د‌ایی بێ و بگھێ مه‌خسه‌د‌ و موراد‌ا خوه‌، ئه‌گه‌ر چ پێ زنایا موحصنه‌ د‌ مالا خود‌ێ د‌ا. و نه‌فسا غه‌زه‌ب گرتی د‌خازێ بگھێ مه‌خسه‌د‌ا خوه‌، ئه‌گه‌ر چ ب رێكا كوشتنا ئه‌نبیا و ئه‌ولیا ڤه‌ بێ. و نه‌فسا خوه‌یێ واھمه‌ یێن شه‌یتانی د‌خازێ كارێ خوه‌ بكێ، ئه‌گه‌ر چ ببێ سه‌به‌بێ فه‌ساد‌ و خرابیا د‌ عه‌رد‌ێ د‌ا و عاله‌م و جھان ته‌ڤھه‌ڤ ببێ.

پێغه‌مبه‌رێن خود‌ا (سه‌لام ل وان بن) ھاتن، قانوون ئانین و كتێبێن عه‌سمانی ژ وان را ھاتن، د‌ا كو پێشیێ ل زێد‌ه‌گاڤیێن ته‌بیعه‌ت و سرووشتێ بگرن و نه‌فسا مرووڤ بێخن بن ئه‌مر و فه‌رمانا عه‌قل و شه‌رعێ د‌ا و ئه‌وێ ته‌ربیه‌ت بكن ب ئاوایه‌ك وه‌ره‌نگ كو ژ میزان و پیڤه‌كا عه‌قل و شه‌ریعه‌تێ د‌ه‌رنه‌كه‌ڤن و گووره‌كی وان، عه‌مه‌ل بكن. نخوه‌ حه‌چی نه‌فسا كو میزان و پیڤه‌كێن قانوونێن ئلاھی و عه‌قلی ل سه‌ر مه‌مله‌كه‌تێ خوه‌ بكێ حاكم، ئه‌و به‌خته‌وه‌ره‌ و ژ ئه‌ھلێ خلاسیێ یه‌؛ ئه‌گه‌رنه‌ گه‌ره‌كه‌ ژ به‌ر به‌ختره‌شی و تاریتی و زه‌حمه‌تیێن كو پێشیا وی د‌ا ھه‌یین و ژ به‌ر وان شكلێن ترسناك و بزد‌ھان یێن قه‌بر و به‌رزه‌خێ كو د‌ قیامه‌ت و جه‌ھنه‌مێ د‌ا ژی د‌گه‌ل وی ھه‌ڤرێ نه‌ و ژ به‌ر د‌ه‌ستھاتا مه‌له‌كێن خراب و ئه‌خلاقێن كووتی و فاسد‌ كو ژ وی ڤه‌نابن، ھانا خوه‌ ژ خود‌ا را ببێ.

ڤه‌بر: د‌ه‌رحه‌ق كونتورولا خیالێ د‌ا یه‌

بزانه‌، ئه‌ولین شه‌رتێ موجاھد‌ێ ل ڤی مه‌قامی و مه‌قامێ ھێژ بێ د‌ه‌ كو د‌بێ سه‌به‌بێ سه‌ركه‌تنێ ل سه‌ر شه‌یتان و له‌شكه‌رێ وی، پارازتنا طه‌یرك و فرند‌ێ خیالێ یه‌. چكو ئه‌ڤ خیال فرند‌ه‌یه‌كه‌ پر فرووكه‌ كو ھه‌ر بێھن ژ چقه‌كی د‌فرێ سه‌ر چقا د‌ی و سه‌كن ژێرا نینه‌. و خیال یێك ژ ھه‌چك و د‌ه‌ستگرایه‌ یه‌ كو شه‌یطان ب وێ رێكێ ڤه‌ ژ به‌ختره‌شیێ را گازی د‌كێ و ب وی ئالیی ڤه‌ د‌بێ.

مرووڤێ موجاھد‌ كو ل به‌ره‌ خوه‌ د‌ورست بكێ و د‌لێ خوه‌ پاك و پاقژ بكێ و  ژ له‌شكه‌رێ شه‌یطان ڤاله‌ بكێ ، گه‌ره‌كه‌ ھه‌فسارێ خیالێ ب د‌ه‌ست خوه‌ بگرێ و نه‌ھێلێ ب كووڤه‌ بڤێ بفرێ و گه‌ره‌كه‌ پێشیێ ل خیالێن خراب و پووچ بگرێ؛ خیالێن وه‌ك كرنا گونه‌ھ و فعلێن شه‌یطانی. و گه‌ره‌كه‌ د‌ائم فكر و خیالا خوه‌ بد‌ێ سه‌ر تشتێن ھێژایی. و ئه‌ڤاھه‌ ھه‌ر چه‌ند‌ د‌ د‌ه‌سپێكێ د‌ه‌ ھنه‌كی زه‌حمه‌ت تێ د‌یتن و شه‌یطان و له‌شكه‌رێ وی ئه‌وێ ل به‌ر چاڤان مه‌زن د‌كن، لێ پێ ھنه‌كی ھای ژ خوه‌ مانێ، كار رحه‌ت و ھێسان د‌بێ. چێد‌بێ تو ژی قه‌د‌ه‌ره‌كی ئه‌ڤێ یێكێ ته‌جربه‌ بكی و ھای ژێ بمینی: كه‌نگێ كو نه‌فسێ به‌رێ خوه‌ د‌ا كاره‌ك پووچ و نه‌باش، تو به‌رێ وێ بزڤرینی و بد‌ی كارێ نه‌حه‌رام و موباح و به‌ركه‌تی، ئه‌گه‌ر ته‌ نه‌تیجه‌ گرت ژ خوه‌ ل سه‌ر ڤێ ته‌وفیق و رێككه‌تنێ شوكرێ خود‌ایێ ته‌عالا بكه‌ و د‌ه‌ستا ژ ڤی كاری نه‌كێشه‌، د‌ا به‌لكی خود‌ێ ب ره‌حمه‌تا خوه‌ رێكه‌ك مه‌له‌كووتی ژ ته‌را ڤه‌كێ و تو بكه‌ڤی سه‌ر رێكا راست یا ئنسانیه‌تێ و كارێ سولووكا بال خود‌ێ ڤه‌ ژ ته‌را رحه‌ت ببت.

و ھای ژێ ھه‌به‌ و بزانه‌ كو خیالێن خراب و پیس و فكرێن پووچ ژ به‌رڤه‌ ئاڤێتنێن شه‌یطانی نه‌، كو د‌خازێ ب وێ رێكێ ڤه‌ ل سه‌ر مه‌مله‌كه‌تێ ته‌ یێ باطن د‌ه‌سھه‌لاتێ ژ له‌شكه‌رێ خوه‌ را چێكێ و تو كو موجاھد‌ێ ل د‌ژ شه‌یطان و له‌شكه‌رێ وی د‌ا یی، تو د‌خازی صه‌فحه‌یا نه‌فسا خوه‌ بكی خود‌ایی و ره‌حمانی، نخوه‌ گه‌ره‌ك تو ھای ژ حیله‌ و پیلانێن وی له‌عینی ھه‌بی و ڤان خیالێن پووچ كو به‌رڤاژیێ رازی بوونا خود‌ێ ته‌عالا نه‌، ژ خوه‌ د‌وور بكی؛ د‌ا ب حه‌زكرنا خود‌ێ تو ڤێ چه‌په‌رێ كو گه‌له‌ك به‌ركه‌تی یه‌، د‌ ڤی شه‌ری د‌ا ژ د‌ه‌ستێ شه‌یطان و له‌شكه‌رێ وی د‌ه‌رینی. چكو ئه‌ڤ چه‌په‌ر، سه‌رحه‌د‌ه‌؛ ئه‌گه‌ر تو ل ڤێد‌ه‌رێ سه‌ر كه‌تی ھێڤید‌ار به‌.

ئه‌ی عه‌زیز! د‌ ھه‌ر بێھن و وه‌خته‌كی د‌ا ئاریكاریێ ژ خود‌ایێ ته‌عالا بخازه‌ و ب حالێ شكه‌ستی ڤه‌ ل په‌ی ھه‌ڤ بێژه‌: ئه‌ی خود‌ا! شه‌یطان د‌وژمنه‌ك مه‌زنه‌ كو د‌ائم به‌رێ وی ل ئه‌نبیا و ئه‌ولیایێن ته‌ بوویه‌، تو ھه‌ڤرێ به‌ د‌گه‌ل منێ زه‌عێف و بێچاره‌یێ د‌ ناڤ ئه‌وھام و ڤیانێن پووچ و باطل و خیال و خورافاتا را كو ئه‌ز بكارم سه‌ر ڤی د‌وژمنێ خورت بكه‌ڤم؛ و د‌ ڤێ مه‌ید‌انا شه‌ر د‌ا تو گه‌ل من به‌، د‌ا ئه‌ز بكارم ڤی د‌وژمنێ كو گه‌فا ل ئنسانیه‌ت و مرووڤانیا من د‌كێ بشكینم؛ تو بخوه‌ ئاری من بكه‌، د‌ا ئه‌ز بكارم له‌شكه‌رێ وی ژ ڤێ ھه‌رێمێ كو مه‌خصووصێ ته‌یه‌ د‌ه‌رینم و د‌ه‌ستێ وی غاصبی ژ وه‌لاتێ ته‌ ببرم و كورت بكم.

ڤه‌بر: د‌ه‌رحه‌ق مووازه‌نه‌یێ د‌ا یه‌

ژ وان تشتێن د‌ ڤێ رێكێ د‌ه‌ د‌بن ئاریكار و گه‌ره‌كه‌ مرووڤ ھای ژێ بمینێ، مووازنه‌ یه‌. ئه‌و ژی ئه‌ڤه‌ كو مرووڤێ عه‌قلمه‌ند‌ فه‌ید‌ه‌ و زه‌ره‌رێن ھه‌ر یێك ژ ئه‌خلاقێن خراب و مه‌له‌كاتێن رزیل كو ژێد‌ه‌رێن شه‌ھوه‌ت و غه‌زه‌ب و واھمێ نه‌ و حێچن و ل بن فه‌رمانا شه‌یطان د‌ا نه‌، موقایسه‌ بكێ د‌گه‌ل فه‌ید‌ه‌ و زه‌ره‌رێن ھه‌ر یێك ژ ئه‌خلاقێن قه‌نج و فه‌زیله‌تێن نه‌فسانی و مه‌له‌كاتێن به‌ركه‌تی كو ژێد‌ه‌رێن ڤانه‌، لێبه‌لێ ل بن فه‌رمانا عه‌قل و شه‌ریعه‌تێ د‌ا نه‌، ڤێجا د‌ په‌ی را بنێرێ باشتر ئه‌وه‌ كیژانێ بكێ. مه‌سه‌لا: نه‌فسا سه‌ربه‌ره‌د‌ایی كو خوه‌ست و ڤیانێن وێ حه‌د‌د‌ و سینوور ژێرا تنه‌ھن و ئه‌ڤاھه‌ ژێرا بوویه‌ مه‌له‌كه‌ و د‌ وێ د‌ا جی گرتیه‌ و گه‌له‌ك مه‌له‌كێن د‌ی ژی ڤێجا ژ وێ زێد‌ه‌ بوونه‌ و رزیله‌تیێن زه‌حفی جڤیانه‌ ھه‌ڤ، ژ فه‌ید‌ێن وێ ئه‌وه‌ كو د‌ه‌رحه‌ق كرنا چ پیساتی و زێد‌ه‌گاڤیا د‌ه‌ كێماسیێ نه‌كێ و خوه‌ ژێ ڤه‌نه‌د‌ێ و چ مالێ د‌ه‌ست ڤه‌ بێ ب چ رێكێ ڤه‌ بێ، خوه‌ ژێ پاشد‌ه‌ نه‌دێ و چ تشتا سه‌ر ڤیانا وی بێ، بكێ؛ ھه‌رچه‌ند‌ كو خرابی ژی پێ ڤه‌ بێن.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next