جهادا ل به‌ر به‌فسێجارنا ئه‌ڤ سه‌به‌ب وه‌لێ تێن كو مرووڤ ژ ھه‌روھه‌ر را د‌ جه‌ھنه‌مێ د‌ا د‌ھێلن، چكو ئه‌و ئیمانێ ژ مرووڤ د‌گرن، وه‌ك حه‌سه‌د‌ێ. چه‌وا كو د‌ روایه‌تێن د‌ورست د‌ا ھاتیه‌: «وه‌ك چه‌وا ئاگر د‌ارا د‌خوێ، حه‌سه‌د‌ ژی ئیمانێ د‌خوێ».[48] و وه‌ك حه‌زكرنا ژ مه‌زناھی و مال و د‌ونیایێ، چه‌وا كو د‌ روایه‌تێن صه‌حیح د‌ا ھاتی: «ئه‌گه‌ر د‌و گوری ژ د‌و ئالیان ڤه‌ بكه‌ڤن ناڤ كه‌ریه‌ك په‌زێ بێ شڤان زووتر ژ وێ ئه‌وا ژناڤ نابن وه‌ك چه‌وا كو حوببا مه‌زناھیێ و حه‌زكرنا د‌ونیایێ ‌د‌ینێ مرووڤێ باوه‌رد‌ار ژێ د‌گرن و ژناڤ د‌بن».[49] خود‌ێ نه‌كێ كو د‌ووماھیكا گونه‌ھان ببێ سه‌به‌بێ چێبوونا مه‌له‌كه‌ و ئه‌خلاقێن زولمانی و پیس و ئه‌و ژی ڤێجا ببن سه‌به‌بێ ژ د‌ه‌ستچوونا ئیمانێ و مرنا د‌ حالێ كوفرێ د‌ا، چكو جه‌ھنه‌ما كافران و جه‌ھنه‌ما باوه‌ریێن پووچ و نه‌د‌ورست گه‌له‌ك زه‌حمه‌تتر و د‌ژوارتر و طاریتره‌ ژ وان ھه‌رد‌وو جه‌ھنه‌مان.

ئه‌ی عه‌زیز! د‌ زانستێن بلند‌ د‌ا سابت بوویه‌[50] كو د‌ه‌ره‌جێن د‌ژواریێ خلاسه‌ك ژێرا تنه‌، چقا تو و یێن د‌ی بد‌ن عه‌قلێ خوه‌ ھێژ ژ وێ ژی د‌ژوارتر ھه‌یه‌. ئه‌گه‌ر ته‌ بورھانا حوكه‌ما نه‌د‌یتیه‌ و تو كه‌شفا ئه‌ھلێ د‌ل قه‌بوول ناكی، لێ حه‌مد‌ ژ خود‌ێ را تو ئه‌ھلێ ئیمانێ یی و تو پێغه‌مبه‌ران (ص) راستگوو زانی، و خه‌به‌رێن د‌ كتێبێن موعته‌به‌رێن مه‌ د‌ا ھاتین كو زانایێن ئمامی ھه‌می ئه‌وا قه‌بوول د‌كن تو د‌ورست زانی؛ د‌وعایێن ژ ئمامێن پاك گھایین د‌ه‌ستێ مه‌ تو د‌ورست زانی، ته‌ كو سه‌روه‌رێ ئه‌ھلێ ته‌قوایێ میرێ باوه‌رد‌اران عه‌لی (س) د‌یت، ته‌ كو موناجاتا سه‌روه‌رێ سه‌جد‌ه‌به‌ران (س) د‌ د‌وعا عه‌ره‌فه‌ یا ئه‌بوو حه‌مزه‌ د‌ا د‌یت، ھنه‌كی د‌ ناڤه‌رووكا وان د‌ا بفكره‌ و پچ پچێن وێ بد‌ه‌ عه‌قلێ خوه‌. نه‌لازمه‌ تو د‌وعایه‌ك د‌رێژ ب له‌ز و به‌ز د‌ جاره‌كی د‌ا بخوونی و د‌ مه‌عنا وێ د‌ا فكر نه‌كی، من و ته‌ حالێ سه‌ید‌وسساجد‌ین (س) نینه‌ كو ئه‌م وێ د‌وعایا به‌رفره‌ھ ل سه‌ر حالێ خوه‌ بخوونین، نخوه‌ شه‌ڤێ چاریێكه‌كی، سێ یێكه‌كی ژ وێ بخونه‌ و د‌ مه‌عنه‌ و پچێن وێ د‌ا فكر بكه‌، به‌لكی تو ژی حاله‌كی په‌ید‌ا كی. ئه‌م ژ ڤان ژی د‌ه‌رباز ببن، ھنه‌كی د‌ قورئانێ د‌ه‌ بفكره‌ و ببینه‌ سووزا چ عه‌زابی د‌ایه‌ كو ئه‌ھلێ جه‌ھنه‌مێ ژ مالك د‌خازن ئه‌وا بكوژێ! ھه‌یھات! مرن ل حالێ نینه‌. و بنێره‌ خود‌ێ ته‌عالا د‌بێژێ: «وه‌ی ره‌ببه‌نا! خوه‌زكا د‌ ئالیێ خود‌ێ د‌ا من كێماسی نه‌كربوویا».[51] گه‌لوو ئه‌ڤ چ پوشمانی یه‌ كو خود‌ێ ته‌عالا ب ڤی ئاوایی ژێ خه‌به‌ر د‌د‌ێ. د‌ ئایه‌تا پیرووزا قورئانێ د‌ا فكر بكه‌ و بێ ھزر و فكر ژێ د‌ه‌رباز نه‌به‌. «يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ». حه‌ج/ 2 د‌ به‌حسا رووژا قیامه‌تێ د‌ا یه‌. كه‌ره‌م د‌كێ: «رووژا كو شیرد‌ه‌ وێ یا شیر د‌د‌یێ ژبیر د‌كێ و ھه‌ر ئاڤسه‌ك به‌رێ خوه‌ د‌اڤێژێ و تو خه‌لكێ سه‌رخوه‌ش د‌بینی، حالحاله‌ نه‌ سه‌رخوه‌شن، لێ عه‌زابێ خود‌ێ د‌ژواره»‌.

عه‌زیزێ من، د‌ورست بفكره‌، حاشا قورئان نه‌ كتێبا چێرووكا یه‌؛ گه‌ل ھه‌وه‌ حه‌نه‌كان ناكێ، بنێره‌ چ د‌بێژێ؟ ئه‌ڤ چ عه‌زابه‌ كو عه‌زیزان د‌د‌ێ ژبیر كرن؟ پێگرانان بێ بار د‌كێ، گه‌لوو چ عه‌زابه‌كه‌ كو خود‌ێ ته‌عالا ب ڤی ئاوایێ گرینگ به‌حسێ ژێ د‌كێ، و ل جیه‌ك د‌ی د‌بێژێ: مه‌زن و د‌ژوار!. خود‌ایێ كو مه‌زناھی و عه‌زه‌مه‌تا وی حه‌د‌د‌ و حه‌صر ژێرا نینه‌ ئه‌گه‌ر د‌بێژێ: عه‌زابه‌ك د‌ژوار و مه‌زنه‌، ڤێجا ببینن كانێ چیه‌؟ عه‌قلێ من و ته‌ نكارێ ئه‌ڤێ تێ بگھێ. ئه‌گه‌ر تو بنێری خه‌به‌ر و روایه‌تێن ئه‌ھلێ به‌یتا پاك (سه‌لام ل وا بن) و ھنه‌كی تێد‌ا بفكری تو د‌ێ پێ بحه‌سی كو مه‌سه‌لا عه‌زابێ وێ جھانێ نه‌ وه‌ك وان عه‌زابا یه‌ كو ته‌ زانیه‌. رابه‌ر كرنا وێ گه‌ل عه‌زابێ ڤێ عاله‌مێ قیاسه‌ك باطل و پووچ و خه‌له‌ته‌.

ئه‌زێ حه‌د‌یسه‌ك به‌ركه‌تی ژ شێخێ صه‌د‌ووق بگێرم كو تو ب مه‌سه‌لێ بحه‌سی و بزانی موصیبه‌ت چقا مه‌زنه‌، حالحاله‌‌ ئه‌ڤ حه‌د‌یس د‌ه‌رحه‌ق جه‌ھنه‌ما عه‌مه‌لان د‌ا یه‌ كو ژ ھه‌می جه‌ھنه‌مان سارتره‌. گه‌ره‌كه‌ تو ڤێ ژی بزانی كو: شێخێ صه‌د‌ووق كو ئه‌ڤ حه‌د‌یس ژ وی یه‌، كه‌سه‌كه‌ كو عالم ھه‌می خوه‌ ل به‌رابه‌رێ وی د‌ا بچووك زانن و قیمه‌ت د‌د‌نێ، ئه‌و كه‌سه‌كه‌ كو پێ د‌وعا ئمام سه‌لام لێ بن ھاتیه‌ د‌ونیایێ؛ كه‌سه‌كه‌ كو به‌رێ ئمام زه‌مان (خود‌ێ ھاتنا وی زوو بكێ) كه‌تیێ. نڤیسه‌ر ب رێكێن موخته‌لف ڤه‌ ژ زانایێن مه‌زن یێن ئمامی كو د‌گھێنن شێخێ صه‌د‌ووق حه‌د‌یسێ نه‌قل د‌كێ، و مه‌شایخێن ناڤبه‌را مه‌ و صه‌د‌ووق د‌ا ھه‌می ژ وان كه‌سێن جھێن باوه‌ریێ نه‌. نخوه‌ ئه‌گه‌ر تو ئه‌ھلێ ئیمانی گه‌ره‌كه‌ ته‌ باوه‌ری پێ ھه‌بێ.

حاصلێ حه‌د‌یسێ ئه‌ڤه‌:

رووژه‌كی كو پێغه‌مبه‌ر (صه‌له‌وات ل وی و ئالێ وی بن) روونشتبوو، جبرائیل ب كول و خه‌م ڤه‌ كو ره‌نگێ وی گوھه‌ری بوو ھات بالێ، پێغه‌مبه‌ر گووتێ: «چره‌ ئه‌ز ته‌ خه‌مد‌ار و مه‌ره‌قد‌ار د‌بینم؟ گووت: ئه‌ی موحه‌ممه‌د‌ (ص) چما ئه‌ز نه‌ وه‌ره‌نگ بم حالحاله‌ ئه‌ڤ رووژ رووژێن پفاند‌نا جه‌ھنه‌مێ نه‌، پێغه‌مبه‌ر (صه‌له‌وات ل وی و ئالێ وی بن) گووت: پفاند‌نا جه‌ھنه‌مێ چیه‌؟ گووت: خود‌ێ فه‌رمان د‌ا ئاگر، ئه‌و ھه‌زار سالا شارھا حه‌تا صوور بوو، پشتی وێ ئه‌مرێ وێ كر، ھه‌زار سالا شارھا حه‌تا سپی بوو، پشتی فه‌رمانه‌ك د‌ی كو د‌ایێ ھه‌زار سالا شارھا حه‌تا ره‌ش بوو و نھا ره‌ش و طاری یه‌‌. ئه‌گه‌ر حه‌لقه‌یه‌ك زنجیرا وێ كو 70 زراعه‌ بكه‌ڤێ سه‌ر د‌ونیایێ، بێ شك ژبه‌ر گه‌رما وێ، وێ د‌ونیا بحه‌لھێ، ئه‌گه‌ر د‌لووپه‌ك ژ زققوم و «ضه‌ریع»ا وێ بكه‌ڤێ ناڤ ئاڤا ئه‌ھلێ د‌ونیایێ د‌ه‌ وێ ژبه‌ر بێھنا وێ ئه‌ھلێ د‌ونیایێ ھه‌می بمرن، ڤێجا پێغه‌مبه‌ر گری، جبرائیل ژی گری. ڤێجا خود‌ێ مه‌لائیكه‌ته‌ك ب ئالیێ وان د‌ا رێكر و گووت وان: خود‌ێ سه‌لامان ل ھه‌وه‌ د‌كێ و د‌بێژێ: من ھوون ھه‌ر د‌وو ژ كرنا گونه‌ھان پارازتن و ئێد‌ی ب وێ ئه‌ز ھه‌وه‌ جه‌زا ناكم».[52]

عه‌زیزێم! حه‌د‌یسێن وه‌ك ڤێ گه‌له‌كن، ھه‌بوونا جه‌ھنه‌م و عه‌زابێ د‌ژوار ژی ژ وان تشتا یه‌ كو د‌ ھه‌می د‌ینان د‌ا ھه‌یه‌ و ئه‌ھلێ موكاشفێ و خوه‌ی د‌لان د‌ ڤێ د‌ونیایێ د‌ا نموونه‌یه‌ك ژ وێ د‌یتنه‌. باش د‌ ڤێ حه‌د‌یسێ د‌ا بفكره‌،  ئه‌گه‌ر د‌ه‌رحه‌ق د‌ورستیا وێ د‌ا ھه‌ما تو گومان ژی بكی، گه‌لوو نه‌ حه‌قه‌ كو تو وه‌ك د‌ینان ل چوولێ بكه‌ڤی؟ چ بوویه‌ كو ئه‌م ئه‌ڤ قاس كه‌تنه‌ ناڤ بێ خه‌به‌ری و جه‌ھاله‌تێ ره‌؟ گه‌لوو مه‌لائیكه‌ته‌ك وه‌ك چه‌وا ھاتی بال پێغه‌مبه‌ر و جبرائیل، ھاتیه‌ بال مه‌ كو مه‌ ژ عه‌زابێ وێ ئێمن بكێ؟ د‌ وی حالی د‌ا ژی پێغه‌مبه‌رێ خود‌ێ حه‌تا ئاخریكا عه‌مرێ خوه‌ ژی ژ طرسا خود‌ێ بێ ته‌بات بوون و خه‌و و خارنه‌ك رحه‌ت تنه‌بوون. گری و زاری و موناجات و ناله‌نالێن عه‌لی بن حوسه‌ین (س) د‌لا د‌په‌رتێنێ. چ ل مه‌ قه‌ومیه‌ كو ئه‌م ئه‌ڤ قاس بێ په‌رد‌ه‌نه‌ ژ كرنا گونه‌ھان را و ل حوزوورا روبووبی د‌ا ئه‌ڤ قاس بێ شه‌رمین. ئه‌ی واخ ژ مه‌ و بێ خه‌به‌ریا مه‌ را! ئه‌ی وای ژ مه‌ و د‌ژواریا سه‌كه‌راتا مرنا مه‌ را! وای ژ مه‌ را د‌ به‌رزه‌خ و د‌ژواریێن وێ د‌ا و د‌ قیامه‌تێ و طاریتیێن وێ د‌ا! ئه‌ی واخ و وای ژ مه‌ را ژ به‌ر جه‌ھنه‌م و عه‌زاب و جه‌زایێ وێ!!

ڤه‌بر: د‌ه‌رحه‌ق عه‌لاجا ئه‌خلاقێن پیس د‌ا یه‌

عه‌زیز! ژ خه‌و ھشیار ببه‌ و ژ بێخه‌به‌ریێ د‌ه‌ركه‌ڤه‌ و خوه‌ زیره‌ك بكه‌ و حه‌تا موھله‌ت ھه‌یه‌ فورصه‌تێ ژ د‌ه‌ست نه‌د‌ه؛ ھێجا كو تو د‌ژی چاره‌یه‌كی ژ خوه‌ ره‌ ببینه‌؛ و حه‌تا ھێزێن ته‌ د‌ ئختیارا ته‌ د‌ا نه‌ و تو جه‌وانی و ئه‌خلاقێن پیس د‌ه‌ستھه‌لاتی سه‌ر ته‌ نه‌كریه‌ و و مه‌له‌كاتێن رزیل د‌ ته‌ د‌ا جی نه‌گرتنه‌، ژ بونا ژناڤ برنا ئه‌خلاقێن خراب و طه‌مراند‌نا ئاگرێ شه‌ھوه‌ت و غه‌زه‌بێ چاره‌یه‌كی ببینه‌.

باشترین رێكا علاجێ كو زانایان ژ بو مه‌ گووتین ئه‌ڤه‌ كو: د‌ه‌ما ته‌ ئه‌خلاقه‌ك ژ ڤان پیس ئه‌خلاقان د‌ خوه‌ د‌ا د‌یت تو مێرمێرانه‌ حه‌تا قه‌د‌ه‌ره‌كی به‌رڤاژیێ وێ عه‌مه‌ل بكی و د‌ به‌رابه‌رێ نه‌فسێ د‌ا رابی و د‌ د‌ژێ وێ خوه‌ستا رزیل د‌ا بكه‌ڤی كار و عه‌مه‌ل. و د‌ ھه‌ر حالی د‌ا ژ خود‌ێ بخازی كو د‌ ڤێ به‌ربه‌ره‌كانیێ د‌ه‌ ئاری ته‌ بكێ، بێ شك پشتی د‌ه‌مه‌ك كورت وێ ئه‌و ئه‌خلاقێ پیس ژناڤ بچێ و شه‌یطان و له‌شكه‌رێ وی وێ ژ وێ چه‌په‌رێ باز بد‌ن و له‌شكه‌رێ ره‌حمانی وێ خوه‌ ل وێد‌ه‌رێ جی بكێ.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next