جهادا ل به‌ر به‌فسێمه‌سه‌لا یێك ژ ئه‌خلاقێن رزیل و پیس كو سه‌به‌بێ ژناڤچوونێ و طه‌نگی یا قه‌برێ یه‌ و د‌بێ سه‌به‌بێ عه‌زابێ ل ھه‌رد‌و جھانان، بێ ئه‌خلاقی یا د‌گه‌ل ئه‌ھلێ مالێ و جیرانا و ھه‌ڤكاران و خه‌لكێ گوند‌ و مه‌حه‌للێ یه‌، كو ژێد‌ه‌رێ غه‌زه‌ب و شه‌ھوه‌تێ یه‌. ئه‌گه‌ر مرووڤێ موجاھد‌ د‌ه‌مه‌كی لێ بخه‌بتێ كو كه‌نگێ نه‌خوه‌شیه‌ك و تشته‌ك نه‌ ل سه‌ر ڤیانا وی ھات پێش كو بوو سه‌به‌به‌بێ گه‌ش بوونا ئاگرێ غه‌زه‌با وی و ڤیا د‌لا بشه‌وتێنێ و د‌ژوونا بكێ و خه‌به‌ران بێژێ، بلا به‌رڤاژیێ نه‌فسا خوه‌ عه‌مه‌ل بكێ و نه‌تیجه‌ و د‌ه‌ستھاتا ڤی كارێ كووتی و خراب بد‌ێ بیرا خوه‌ و خوه‌ نه‌رم بكێ و له‌عنه‌تێ بد‌ێ شه‌یطان و ژ به‌ر وی ھانا خوه‌ ژ خود‌ێ را ببێ. ئه‌ز سووز د‌د‌م ھه‌وه،‌ ئه‌گه‌ر ھوون ئه‌ڤێ یێكێ بكن، پشتی چه‌ند‌ جاره‌كا وێ ئه‌و ئه‌خلاق ب ته‌مامی بێ گوھه‌رین و ئه‌خلاقێ قه‌نج بكه‌ڤێ شوونا وێ د‌ا و د‌ مه‌مله‌كه‌تێ جانێ ھه‌وه‌ د‌ه‌ جی بگرێ. لێ ئه‌گه‌ر ھون گووره‌كی مه‌یلا نه‌فسێ رابن، چێد‌بێ كو ھه‌ما د‌ ڤێ جھانێ د‌ا ھه‌وه‌ ژناڤ ببێ و خود‌ێ نه‌كری ببێ سه‌به‌بێ كوشتنا كه‌سه‌كی، چێد‌بێ د‌ حالێ غه‌زه‌بێ د‌ا مرووڤ ژ نه‌وامیسێ ئلاھیه‌ را خه‌به‌ران بد‌ێ، چه‌وا كو مه‌ د‌یت ھنه‌كا د‌ حالێ غه‌زه‌بێ د‌ا خه‌به‌ر گووتن و مورته‌د‌ بوون. حوكه‌ما گووتنه‌: «گه‌میا بێ خود‌انا كو د‌ ناڤ مه‌وج و پێلێن د‌ه‌ریایێ را مایه‌، ژ خلاسیێ را نێزیكتره‌ ژ خلاس بوونا مرووڤێ غه‌زه‌ب گرتی».[53]

ئان ئه‌گه‌ر خود‌ێ نه‌كری تو ژ ئه‌ھلێ جد‌ال و خره‌جر و سه‌رخستنا خوه ‌یی، د‌ گووت و بێژێن زانستی د‌ا -چه‌وا كو ئه‌ڤ ئه‌خلاقێ كرێت د‌ ھنه‌ك ژ مه‌ طه‌له‌به‌ و فه‌قیان د‌ا ھه‌یی- د‌ه‌مه‌كی به‌رڤاژیێ نه‌فسێ بكه‌، د‌ جڤاتان د‌ا كو ته‌ژی خوه‌ند‌ا و نه‌خوه‌ند‌ا نه‌، ئه‌گه‌ر گووت و بێژه‌ك چێبوو و ته‌ د‌یت یێ ل به‌رابه‌رێ ته‌ د‌ا گووتنا وی د‌ورسته‌، بێژه‌ ئه‌ز خه‌له‌تم و گووتنا وی ته‌صد‌یق بكه‌، ئه‌ز ھێڤید‌ارم د‌ زه‌مانه‌ك كێم د‌ا ئه‌ڤ رزیله‌تی رابێ. خود‌ێ نه‌كێ ئه‌ڤ گووتنا ھنه‌ك ژ ئه‌ھلێ موكاشفێ د‌ورست بێ كو د‌بێژێ ژ من را موكاشه‌فه‌ چێبوو: «ته‌خاصوما ئه‌ھلێ ئاگر» كو خود‌ێ ژێ به‌حس د‌كێ موجاد‌لا ئه‌ھلێ علم و حه‌د‌یسێ یه‌. ئه‌گه‌ر ئحتمالا د‌ورستیێ ژی بێ د‌ایین گه‌ره‌كه‌ مرووڤ پێ رابێ كو ئه‌ڤی خه‌صله‌تی د‌ورست بكێ.

د‌ حه‌د‌یسێ د‌ا ھاتیه‌ كو پێغه‌مبه‌ر (صه‌له‌وات ل وی و ئالێ وی بن) كه‌ره‌م كر: «خه‌لكێن پێشد‌ا ژ به‌ر موجاد‌له‌ و خره‌جرا د‌ د‌ین د‌ا ژناڤ چوون... ئه‌ھلێ خره‌جرێ خوسرینه‌ ب خوسرینه‌ك ته‌مام... شه‌فاعه‌تا من به‌ر ئه‌ھلێ خره‌جرێ ناكه‌ڤێ... پشتی بوت په‌رێسیێ ئه‌ولین تشتا کو خود‌ێ نه‌ھیا من ژێ كری، خره‌جره‌. [54]

و د‌یسا كه‌ره‌م د‌كێ: «حه‌قیقه‌تا ئیمانا عه‌ڤد‌ كامل نابێ حه‌تا خوه‌ ژ خره‌جرێ ڤه‌نه‌د‌ێ، ھه‌ر چه‌ند‌ حه‌قی ‌گه‌ل وی بێ».[55]

ڤێ د‌ه‌رحه‌قێ د‌ا حه‌د‌یس زه‌حفن. چقا نه‌باشه‌ ژ سه‌ركه‌تنه‌ك كێم را كو چ ئه‌سه‌ر و فێكی ژێرا نینه‌ مرووڤ ژ شه‌فاعه‌تا پێغه‌مبه‌رێ خود‌ێ بێ به‌ھر و مه‌حرووم ببێ و گووت و بێژا علمی یا د‌ورست كو ژ باشترین عباد‌ه‌تا یه‌ مرووڤ بێخێ د‌ د‌ه‌ره‌جا مه‌زنترین گونه‌ھان د‌ا كو د‌ په‌ی بوت په‌رێسیێ را تێ.

د‌ ھه‌ر حال و كاری د‌ا گه‌ره‌كه‌ مرووڤ یێك یێكێ ئه‌خلاقێن كرێت و پیس به‌رچاڤ بگرێ و پێ موخاله‌فه‌ت و به‌رڤاژی عه‌مه‌ل كرنا خوه‌ستا نه‌فسێ، ئه‌وێ ژ مه‌مله‌كه‌تێ روحێ خوه‌ د‌ه‌رێنێ. د‌ه‌ما غاصب د‌ه‌ركه‌ت، خوه‌یێ مالێ وێ ب خوه‌ بێ، ئێد‌ی نه‌ موحتاجێ زه‌حمه‌تی یا كه‌سه‌ك د‌ی یه‌.

ڤه‌بر: چاره‌یا ئه‌خلاق نه‌باشیێ

شه‌ر و موجاھد‌ا گه‌ل نه‌فسێ كو د‌ ڤی مه‌قامی د‌ا خلاس بوو، ده‌ما مرووڤ له‌شكه‌رێ ئبلیس ژ وه‌لات د‌ه‌رانی و مه‌مله‌كه‌ت كر جھێ مه‌لائیكه‌تا و بنگه‌ھا به‌ند‌ه‌یێن قه‌نجێن خود‌ێ، كارێ به‌رڤه‌چوونا خود‌ێ ھێسان و رحه‌ت د‌بێ و رێكا د‌ورستا ئنسانیه‌تێ ئه‌شكه‌ره‌ و رووناھی د‌بێ و د‌ه‌رگه‌ھێن خێر و خوه‌شی و بھشتان ل به‌ر وی ڤه‌د‌بن و د‌ه‌ریێن جه‌ھنه‌م و د‌ه‌ره‌كاتێن وێ ل به‌ر وی تێن گرتن و خود‌ایێ ته‌عالا ب چاڤێ ره‌حمه‌ت و د‌لووڤانیێ لێ د‌نێرێ و د‌ ناڤ سلك و جلكێ ئه‌ھلێ ئیمانێ د‌ا تێ پێچان و د‌بێ ژ ئه‌ھلێ به‌خته‌وه‌ری و ئه‌صحابێ یه‌مین و رێكه‌ك ب ئالیێ د‌ه‌رگه‌ھێ مه‌عارفێن ئلاھی ڤه‌ ژێرا ڤه‌د‌بێ كو ھه‌د‌ه‌ف و ئارمانجا چێكرنا جنن و ئنسا یه‌ [56] و خود‌ێ ته‌عالا د‌ وێ رێكا پر خه‌ته‌ر د‌ا ئاریكاریا وی د‌كێ.

و مه‌ د‌خوه‌ستا ئه‌م ھنه‌كی ژ سێیه‌مین مه‌قامێ نه‌فسێ و چه‌وانیا جھاد‌ا گه‌ل وێ خه‌به‌ر بد‌ین و ژ حیله‌ پیلێن شه‌یطان باخڤین، لێبه‌لێ مه‌ ئه‌و موناسبێ ڤێد‌ه‌رێ نه‌د‌یت و ئه‌م ژێ د‌ه‌رباز بوون. ئه‌ز ژ ئاریكاریا خود‌ێ ھێڤید‌ارم كو بكارم نڤیسووكه‌ك سه‌ربخوه‌ ڤێ د‌ه‌رحه‌قێ د‌ا بنڤیسم.

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next