به‌رھه‌ڤووكا حه‌د‌یسیئمام باقر (س): ئه‌ز حه‌ز ناكم كو زمانێ مرووڤ ژ قاما زانینا وی زێد‌ه‌تر بێ، چه‌وا كو ل من خوه‌ش نایێ زانینا كه‌سه‌كی ژ قه‌ید‌ا عه‌قلێ وی سه‌راتر بێ.

ئمام ھاد‌ی (س): نه‌زان ئه‌سیرێ زمانێ خوه‌ یه‌.

سوكووت - كڕ بوون - بێ د‌ه‌نگی

پێغه‌مبه‌ر (ص)- ل وه‌عزێن خوه‌ د‌ا ژ ئه‌بوزه‌ر را-: چار تشت ھه‌نه‌ كه‌س ناگھێ وان خێنجی مرووڤێ باوه‌رد‌ار: سوكووت، و ئه‌و ئه‌ولێ عباد‌ه‌ته‌...

ئمام عه‌لی (س): سوكووت نیشانێ زیره‌كیێ و فێكیێ عه‌قلێ یه‌.

ئه‌و(س) ژ نیشانێ باوه‌رد‌اران: كرریا وی زه‌حف‌ و وه‌ختێ وی تژییه‌.

مه‌نفعه‌تێن بێ د‌ه‌نگی یێ

پێغه‌مبه‌ر (ص): بلا ساكت بوونا ته‌ د‌رێژ بێ، چكو ئه‌و شه‌یطان د‌وور د‌كێ و ئاری ته‌ د‌كێ لسه‌ر كارێن د‌ینێ ته‌.

ئمام عه‌لی (س): كێمترین مه‌نفعه‌تا كرربوونێ سه‌لامه‌تی یه‌.

ئه‌و (س): سوكووت باغچه‌ و بوستانێ فكرا یه‌.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next