به‌رھه‌ڤووكا حه‌د‌یسیئمام حه‌سه‌ن (س): مرووڤێ ساكت پر ب ھه‌یبه‌ته‌.

ئه‌و (س): ل زه‌حف جھان د‌ا چێترین ئاریكار نه‌ئاخفتنه‌، ئه‌گه‌ر چ توخوه‌ش خه‌به‌ر بی ژی.

ئمام رضا (س): سوكووت د‌ه‌ره‌كه‌ ژ د‌ه‌ریێن شه‌ھره‌زاتی یێ؛ سوكووت د‌وستیێ چێد‌كێ و ب د‌ورستی رێنموونه‌ بو ئالیێ ھه‌می خێران.

ئمام عه‌لی (س)- ژ نیشانێ پارێزكاران -: ئه‌گه‌ر بێ د‌ه‌نگ ببێ بێ د‌ه‌نگیا وی ئه‌وی خه‌مد‌ار ناكێ، و ئه‌گه‌ر بكه‌نێ د‌ه‌نگێ وی بلند‌ نابێ.

ئاخفتن و نه‌ئاخفتن

ئمام سه‌جاد‌ (س)- د‌ه‌ما د‌ه‌رحه‌ق خه‌به‌رد‌ان و بێ د‌ه‌نگیێد‌ا ژێ پرسیار كرن كو كیژان باشتره‌-: ژ ھه‌ر یێكیرا ئافه‌ت ھه‌نه‌، ڤێجا د‌ه‌ما ئافه‌ت نه‌بن، خه‌به‌رد‌ان باشتر و سه‌راتره‌ ژ خه‌به‌رنه‌د‌انێ. گووتن: ب چ ئاوایی، ئه‌ی كورێ پێغه‌مبه‌رێ خود‌ێ؟! كه‌ره‌م كر: چكو خود‌ایێ عه‌زیز و جه‌لیل پێغه‌مبه‌ر و وه‌صی یێن وان ژ سكووت و خه‌به‌رنه‌د‌انێرا رێ نه‌كرنه‌، لێ ئه‌و پێ ئاخفتن و په‌یڤینێ رێكرنه‌، ھه‌ر وھا پێ سكووتێ نه‌ بھشت ژ كه‌سه‌كی را حه‌ق بیه‌ و نه‌ ژی د‌ووستی یا خود‌ا ب سكووتێ چێبیه‌ و نه‌ ژی كه‌سه‌ك پێ نه‌ئاخفتێ ژ ئاگر د‌وور كه‌تیه‌؛ ئه‌ڤ ھه‌می ب كه‌لام و ئاخفتنێ چێد‌بن و تێن جی.

ئمام صادق (س): خه‌به‌رد‌ان رحه‌تی یه‌ ژ رح را و خه‌به‌ر نه‌د‌ان رحه‌تی یه‌ ژ عه‌قل را.

ئمام عه‌لی (س): خه‌به‌ر نه‌د‌انا ژ شه‌ھره‌زاتی یێ بێ خێره‌، وه‌ك چه‌وا خه‌به‌رد‌انا ب نه‌زانین ژی خێر تێد‌ا تنه‌ھن.

ئه‌و (س): حه‌چی سكووتا فكر كرنه‌ك تێد‌ا نه‌بێ ئه‌و غه‌فله‌ته‌.

سه‌راتی یا سكووتێback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next