ئال وئه‏هل - ل لوغه‏تێ عه‏ره‏بی ولحه‏ديسێ داڤێجا ژ غه‏يری وا پێنچ كه‏سێن طاهر كه‏سه‏ك دی بو مه‏عنا ئايه‏تێ نامينن وئه‏و پێغه‌مبه‌رێ خودێ  يه صلی الله عليه وآله وئمام عه‏لی وحه‏ضره‏تا زه‏هرا وئمام حه‏سه‏ن و ئمام حوسه‏ين عليهم السلام وئه‏ڤ بيه‏قين داخلێ دئايه‏تا ته‏طهيرێ دانه‏و روايه‏ت ته قريبه‏ن لسه‏ر وا تفاقن و هه‏ر دو شه‏رطێن مه گوتين دوادا هه‏نه؛ئه‏و ده‏عوا مه‏عصومه‏تيێ ژخوه را دكن كو ئه‏مێ وا حه‏ديسا بنڤيسين دحاله كيدا كو ئه‏ڤ ده‏عوا ژ كه‏سی چێنه بيه چ مروڤێن دی يێن خوينی و چ ژنێن وی، دايكێن موسولمانا.

 و ده‏مائه‏م هوير هوير لتاريخا وا وژيانا وبنێرين ئه‏م خاله‏كی ونوقطه‏يه‏كی بێ رێتيێ لژيانا يێك ژوا دا نابينين و عه‏مه‏له‏ك‏يێ شوبهه‏تێدا هه‏يی لتاريخا وا دا په‏يدا نابت.

و ده‏عوا مه‏عصومه‏تيێ ژ طه‏ره‏ف واڤه تشته‏كی مه‏شهور بی دگه‏ل وێ چه‏ندێ كه‏سه‏كی گونه‏هه‏ك ئان خه‏له تبونه‏ك لسه‏ر وانه ئێژمارتيه لچ يێك ژ مه‏رته‏بێن ژيانا وادا ئه‏و ژی دگه‏ل ڤێ يێكی كو ئه‏و لناڤ خه‏لكێ دا بون و دگه‏ل وا ژيانا خوه ده‏رباز دكران و وه‏كی خه‏لكێ دگه‏ل وا رابين رونشتن دكران و بهه‏ڤه گرێدانێن ئجتماعی وكومه‏لايه‏تی يێن وا وه‏كی يێ خه‏لكێ بين وهه‏می عه‏مه‏لێن وا پێكڤه گرێدانێن وا و رابين رونشتنێن وا لبه‏ر چاڤی خه‏لكێ بين.

وئه‏گه‏ر گونه‏هه‏ك ئان خه‏له‏تيه‏ك ژوا چێبيا چ لئاخفتنێ دا و چ لعه‏مه‏لدا وێ ژمه‏را بهاتا نه‏قل كرن د تاريخا ژيانا وادا.

لسه‏ر ڤی ئه‏ساسی (اهل البيت) يێن كو خودێ  نه‏باشی ژوا شوشتی دمينن ئه‏ڤ پێنچ كه‏سێن طاهر تنێ لزه‏مانێ نازل بونا ئايه‏تا پيروزدا.

ڤێجا كورتێ گوتنا مه بوراندی دبت چه‏ند تشت:

1 - بێ‏شك ئايه‏تا ته‏طهيرێ شاملێ وا پێنچ كه‏سێن طاهر عليهم السلام دبت و ئه‏وا لبن خوه‏دا دگرت لگورا هه‏می روايه‏تێن د ڤێ بارێدا هاتين نه‏قل كرن ژ غه‏يری يا كو ژ عه‏كره‏مه هاتی روايه‏ت كرن كو ئه‏و ژی ئه‏و بی يامه حالێ وی‏و حالێ روايه‏تا وی زانيی. نخوه هه‏می تفاقن لسه‏ر وێ چه‏ندێ كو ئايه‏ت شاملێ وا تێت وده‏لاله‏تێ لسه‏ر وا دكت لسه‏ر هه‏می ته‏قديرا چ ئه‏م لگورا روايه‏تا بێژين و چ ژ كه‏لما اهل البيت بخوه فێهم بكين ل ئايه‏تا كه‏ريم دا.

ئه‏مّا دايكێن موسلمانا ژنێن پێغه‌مبه‌رێ خودێ  صلی الله عليه وآله و يێن ديتر ژ زوريه‏تا پێغه‏مبه‏ر صلی الله عليه وآله ئايه‏ت شاملێ وا نايێت و ئه‏وا لبن خوه دا ناگرت ژبلی وێ چه‏ندێ كو ئه‏م بێژين كه‏لما (اهل البيت) موطله‏قه و د ئايه‏تێدا پێ ئطلاقا خوه شاملێ وان ژی تێت وخوه پێ گرتنا ئطلاقا ڤێ كه‏لمێ تشته‏كی ژ ئجتهادێ پێڤه نينه، و ئه‏و ئه‏گه‏ر چ تشته‏كی مه‏قبول بت لێبه‏لێ لموقابلێ حه‏ديسا و نه‏صّادا كو دبێژن ئه‏و ئه‏هلێ به‏يتێ يێن كو خودێ  نه‏باشی ژوا شوشتی ڤه برن و ئه‏و پێنچ كه‏سێن طاهر و باقژ تنێ‏نه، ئه‏ڤ ئجتهاد دشكێت و چ رێ بو ئه‏ڤێ ئطلاق و ئجتهادێ لڤێ ده‏رێ نامينت.

2 - ئه‏گه‏ر ئه‏م چاڤێ خوه ژوا هنده حه‏ديسا بگرين هنگێ ئه‏مێ بێژين كه‏لما (اهل البيت) موطله‏قه و شاملێ وا پێنج طاهرا ودايكێن موسولمانا هه‏ميا تێت. لێبه‏لێ تشتا دمينت ئه‏ڤه‏يه كو ئايه‏تا پيروز بقه‏طعی وحه‏تمی دبێژت: نه‏باشی وگونه‏ه ژوا هاتنه شويشتن. ومه‏عصومه‏تيێ ژ هه‏می گونه‏ها و پيساتيا ژ واره سابت دكت لگو را خه‏به‏ر دانامه‏بوراندی لبارا ته‏فسيرا ئايه‏تا پيروز دا وئه‏و باشترين ته‏رازييه ژ بو چاوانيا خوه پێ گرتنا ئطلاقێ لئايه‏تێدا و بو ناسكرنا وا يێن خوه حه‏ساب دكن كو ئايه‏ت شاملێ وا تێت ژ به‏ر ئطلاقا كه‏لما (اهل البيت).

بڤێ ده‏ليلێ يه كو هه‏ر كه‏سێ ده‏عوا مه‏عصومه‏تيا موطله‏ق وهه‏می ئالی نه‏كری ئان عه‏مه‏لێ وی مه‏عصومه‏تيا بڤی ره‏نگی نيشان نه‏دايی ژبن ڤێ ئايه‏تێ ده‏ردكه‏ڤن وئايه‏ت شاملێ وا نابت وئه‏وا لبن خوه دا ناگرت.back 1 2 3 4 5 6 next