حوكمحوكم

 

 

 

1.     خوه‌یێ حوكم

 

 

«بیژه‌: ئه‌ی خودایێ خوه‌یێ حوكم، حه‌چی یێ تو بخازی تو ئه‌وی دكی حوكمدار و حه‌چی یێ تو بخازی تو حوكم ژ وی دسطینی، یێ تو بخازی تو قه‌وی دكی و یێ تو بخازی تو زه‌لیل و تنێ دكی، قه‌نجی و خێر د ده‌ستێ ته‌ دا یه‌، براستی ته‌ لسه‌ر هه‌ر تشتی كارین هه‌یه».

«و حوكمدارییا عه‌سمانا و عه‌ردێ مه‌خصوصێ (تایبه‌تێ) خودێ یه‌، و زڤرین بال خود‌ا ڤه‌ یه».

 

 1 2 3 next