د‌ه‌رسێن ژیانێ د‌ قه‌ومینا كه‌ربه‌لایێ د‌اد‌ه‌رسێن ژیانێ د‌ قه‌ومینا كه‌ربه‌لایێ د‌ا

 

1- ئیمان و موهمیا وێ د ژیانێ دا :

ژ د‌ه‌سپێكێ حه‌تا ب د‌ووماھیكێ ، ئمام د‌ ھه‌می سه‌كن و خه‌به‌رد‌انێن خوه‌ ‌ د‌ا باوه‌ریا ب خود‌ێ و ته‌سلیمبوونا د‌ به‌رابه‌رێ فه‌رمانێن وی د‌ا و خوه‌ ‌ گوھریكرنا ژ د‌ه‌ستوورێن وی را پێشیا ھه‌ر تشته‌كی د‌ا گرتییه‌.

ته‌سلیم‏بونا ل به‌رابه‌رێ خود‌ا د‌ا و گوھد‌اربوونا ژ وی را یه‌ كو قیمه‌ت د‌د‌ێ ئیمانێ و بھایێ ژێرا چێد‌كێ.

بنێرن شه‌یتان ، ئه‌وی ئیمان ھه‌بیه‌ ب خود‌ێ و وه‌حد‌انییه‌ت و یێكاتیا خود‌ا قه‌بوول و باوه‌ر ژی كریه‌، لێ چكو د‌ عه‌مه‌ل و كریارێ د‌ا نه‌گوھد‌ارێ خود‌ا بویه‌ و فه‌رمان و ئه‌مرێ وی ب جی نه‌ئانیه‌ ، خێر و فه‌ید‌ه‌ د‌ ئیمان و باوه‌ریا وی د‌ا نینه‌ و له‌عنه‌ت لێ ھاتیه‌ كرن . شه‌یتان پێ گازیا : یا ره‌ببی و ئه‌ی خود‌ا ، گازی خود‌ا د‌كێ ، مه‌عنا وێ ئه‌ڤه‌ كو باوه‌ریا وی ب خود‌ا ھه‌یه‌ ، لێ چكو نه‌ ته‌سلیمێ خود‌ا یه‌ ، و نه‌گوھد‌اره‌ ، ئیمانا وی قه‌بوول نابێ ل به‌ر د‌ه‌رگاھێ ئلاھی و خود‌ێ له‌عنه‌ت لێ باراند‌ی یه‌.

2- فداکاری ژ هه‌ده‌فێ را و ھلپه‌رین ژ ئاڤاكرن و د‌ورستكرنێ را

ئمام حوسه‌ین د‌ ھلپه‌رینا كه‌ربه‌لایێ د‌ا كو خوه‌ ‌ و یار و عه‌زیز و ژن و زاروكێن خوه‌ ‌ ھه‌می گوھری ھه‌د‌ه‌ف و ئامانجا خوه‌ ‌ كرن ، بباشی ئه‌ڤ د‌ه‌رس ژ مه‌ را رووناھی كریه‌ و گووتیه‌.

3 – ھای‏ژێ مانا حه‌ق و مافێ مرووڤان

نموونا وێ سێ وه‌صیه‌تێن موسلمێ عه‌قیله‌ كو ل به‌ر كوشتنێ یێكه‌مین وه‌صیه‌تا وی ئه‌وه‌ كو د‌ه‌ینێ وی بد‌ن.

4 - موھمیا نمێژێ1 2 3 next