سه‌به‌بێن ھلپه‌رینا ئمام حوسه‌ینسه‌به‌بێن ھلپه‌رینا ئمام حوسه‌ین

 

 

1 - ئه‌مرێ ب د‌ورستی یێ و پێشی گرتنا ژ خرابیێ

یێك ژ سه‌به‌بێن قیام و ھلپه‌رینێ ئه‌ڤ بی كو ئمام حوسه‌ین د‌خوه‌ ‌ستا ئه‌مرێ ب مه‌عرووف و نه‌ھیا ژ مونكه‌ر بكێ . د‌ وی د‌ه‌می د‌ا گونه‌ھ و خرابی ئه‌شكه‌ره‌‌ د‌ھاتان كرن ، حه‌لال حرام كربین و حه‌رام حه‌لال، ڤێجا ئمام ئه‌ڤ به‌ر پرسیاری ژ خوه‌ ‌ را زانی و ژ گوھه‌راند‌نا وه‌زع و حالێ نه‌ باش را رابی .

برایێ ئمام حوسه‌ین موحه‌ممه‌د‌ێ حه‌نه‌فییه‌ د‌ شه‌رێ صففینێ د‌ا بریند‌ار بیبی و  واجبیا جھاد‌ێ ژ سه‌ر رابیبی، له‌ومانێ گه‌ل نه‌چوو و د‌ شوونا وی د‌ا ما مه‌د‌ینایێ. 29ێ ره‌‌جه‌با سالا 60 ێ ھ ، ئمام ژ خاتر خوه‌ ‌ستنێ را چو بالێ و وه‌صیه‌تنامه‌یه‌ك نڤیسی د‌ایێ. د‌ وێ د‌ا مه‌خسه‌د‌ا ژ ھلپه‌رینا خوه‌  وھا د‌ایه‌ قه‌له‌مێ: ارید‌‌ ان آمر بالمعروف و انھی عن المنكر و اسیر بسیرة جدی و ابی.

د‌ مه‌نزلگه‌ھا شه‌راف د‌ا رووژا شه‌می یێ 26 زیحججه 60 ێ ھ ، د‌ه‌ما حورر ب ھه‌زار شه‌رڤانا ڤه‌ پێشی لێ گرتن، وھا ژ وان را خه‌به‌ر دا : ما هون نابینن ب حه‌‌قی یێ نایێت عه‌مه‌ل کرن و خوه‌  ژ باطل ڤه‌نادن.

خه‌به‌رد‌انا ئمام د‌ مه‌نزلگه‌ھا بیضه د‌ا : هه یهی! ئه‌ڤێنهه كه‌تنه په‌ی شه یطان و گوهدانا ره‌‌حمان ته‌رک د‌انه‌ ، حه‌لالێ خودا حه‌رام و حه‌رامێ وی حه‌لال کرنه. ڤێجا حه‌ق ئه‌وه‌ ئه‌ز گوھه‌رینێ بێخم ڤی وه‌زع و حالی . . .

2 - شكاند‌نا سووزنامێ

د‌ ناڤبه‌ینا ئمام حه‌سه‌ن و موعاوییه‌ د‌ا سوزنامه‌یه‌ك ھاتبی نڤیسین. یێك ژ به‌ند‌ێن كو قرار پێ ھاتبی د‌ان ئه‌و بی كو پشتی مرنا موعاوییه‌ خلافه‌ت د‌ بنه‌مالا موعاوییه‌ د‌ا نه‌ھه‌ركێ و ل ئه‌ھلێ به‌یتێ بزڤرێ. لێ پشتی مرنا موعاوییه‌ د‌ 15ێ ره‌‌جه‌با سالا 60ێ ھ ، یزید‌ ئه‌ڤ قرار بنپی كر و خوه‌ ‌ كر خلیفه‌ و كه‌ت شوونا باب .

3 – پووچ كرنا قالب و چارچووڤێن نه‌د‌ورست1 next