قصه‌تا كه‌ربه‌لایێعه‌قه‌به‌تول به‌طن

ئینی 25 ێ زیحججه سالا 60 .

شه‌راف

شه‌می 26 ێ زیحججه سالا 60 . ل ڤێد‌ه‌رێ حوررێ ریاحی، گه‌ل 1000 شه‌رڤانا به‌راھییا ئمام گرتن كو نه‌چێ كووفێ. له‌شکه‌رێ حور تێهنی بی و ئاڤا وان خلاس بیبی، ئمام ئاڤ دا وان و بو جارا ئێکێ ل ژ عه‌سكه‌رێ یه‌زید‌ییان را خه‌به‌ر د‌ا و پشتی بانگێ ، هه‌میان په‌ی ئمام حوسه‌ین را نمێژ کرن.

د‌یسا ئمام خه‌به‌ر د‌ا و گووت: ما هون نابینن ب حه‌قی یێ نایێت عه‌مه‌ل کرن و خوه‌  ژ باطل ڤه‌نادن. . .  «فإنی لا أری الموت إلا شهادة و لا الحیاة مع الظالمین إلا برما» یانی: براستی مرنا نه‌ ب شكلێ شه‌ھید‌بوون بێ نه‌ چ مرنه‌ و ژیانا گه‌ل زالم و سته‌مکاران ژی ژ زه‌‌لیلی یێ پێڤه‌ نه‌ تشته‌ك د‌ی یه‌.

ئمام حوسه‌ین گه‌ل کاروانێ خوه‌  حه‌ره‌‌كه‌ت دکێ و حور و له‌شکه‌رێ خوه‌  ژی گه‌ل وان دچن ، نه ده‌ستورا وان هه‌یه کو شه‌ر بکن نه ژی دکارن ئه‌وا ئێسیر بکن و ده‌ستور ژی ئه‌وه‌کو نه‌هێلن ئه‌و پاشڤه بچن ئان ژی ژ وا جدا ببن و ب رێکه‌ک دی ڤه بچن.

قه‌سرا به‌نی موقاتل

١ێ موحه‌رره‌‌ما 61 کوچی، چارشه‌م . ئمام چو خێڤه‌تا عوبه‌یدولاهێ جوحفی و ئه‌و بو ئارێکاریێ گازی کر، ئه‌وی گوته ئمام حوسه‌ین، ئه‌ز دزانم رێكه‌تنا گه‌ل ته دبت سه‌به‌بێ سه‌عاد‌ه‌ت و به‌خته‌وه‌ریا ل ئاخره‌‌تێ ، لێبه‌لێ نها من ناڤێ ئه‌ز بمرم. . .

كه‌ربه‌لا

پێنجشه‌م 2 موحه‌رره‌‌م‌ سال 61back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next