قصه‌تا كه‌ربه‌لایێبرایێن ئمام ژ «ئومولبه‌نین»ێ کو ل سه‌رێ وا دا حه‌زره‌‌تێ عه‌بباس بی، گوتن: ئه‌م ته تنێ بهێلن دا کو ئه‌م پاش ته ساخ بمینن؟! خودێ نه‌کێ ئه‌م وێ روژێ ببینن.

þ ئمام به‌رێ خوه‌  دا ئه‌ولادێن موسلم و گوت: کوشتنا موسلم به‌سێ ھه‌وه‌ یه‌، قه‌نه هون هه‌رن. ئه‌وا گوتن: بلا ژیانا پشتی ته‌ د‌ ناڤ حه‌ریێ را بێ.

þ موسلمێ عه‌وسه‌جه گوت:. . .  صوند ب خودا ئه‌گه‌ر ئه‌ز بزانم ئه‌زێ بێم کوشتن و پاشێ ساخ ببم و من ب ئاگر بشه‌وتێنن و دیسا ئه‌ز ساخ ببم و ڤێجارێ من ل بن صمێن ھه‌سپ ده‌وارا دا بپه‌رچقینن ب ئاگر بشه‌وتێنن و حه‌فتێ جاران ئه‌ڤ سه‌ر من د‌ا بێ ژی، دیسا ئه‌ز ده‌ستا ژ ته ناکێشم. . .

þ زوھه‌یر گوت: ئه‌ز بخودێ کم ئه‌ز حه‌ز دکم ھه‌زار جاران بێم کوشتن و ساخڤه کرن لێبه‌لێ تو و ئه‌ھلێ به‌یتا ته ژ مرنێ خلاس ببن.

þ محه ممه دێ به شیر گوت: خودێ من بکێ پاریێ درندا ئه‌گه‌ر ئه‌ز ژ ته جدا ببم.

كه‌ربه‌لا

روژا عاشوورا، 10 ێ موحه‌رره‌‌مێ سال/ 61 کوچی

روژا عاشوورایێ 25 به‌لكی ژی 30 ھه‌زار شه‌رڤان كه‌تنه‌ شه‌رێ 72 كه‌سان و ئه‌و ب زمانه‌ک زوا و لێڤێن ژ به‌ر تێهنیتی یێ مایین بھه‌ڤه زالمانه کوشتن. و شه‌ڤ ئاگر به‌ردان خێڤه‌تێن ژن و زارووکێن وان و ھه‌سپ ل سه‌ر به‌د‌ه‌نا وان ڤه به‌زاندن و ژن و زارووک ئێسیر کرن و صوارێ هێشتر و د‌ه‌وارێن بێ جل و کورتان کرن و برن به‌رد‌ه‌ستێ دوژمنترین دوژمنان، ڤێجا ل وان دان و مال و ھه‌یی یا وان تالان کرن. . .

ئاگر به‌ردان چاد‌ر و خێڤه‌تان و ژن و زارووک ل قه‌تلگه‌ھێ گه‌راند‌ن ؛ شمر و د‌ه‌ھ صواران ، ھه‌سپ ل سه‌ر به‌د‌ه‌نا شه‌ریفا ئمام حوسه‌ین به‌زاند‌ن و ل بن صمێن ھه‌سپان دا په‌رچقاندن.

ژمارا شه‌ھید‌انback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next