قصه‌تا كه‌ربه‌لایێسێ وه‌صیه‌تێن موسلمێ عه‌قیل ل به‌ر كوشتنێ

1 - 700 د‌رھه‌م د‌ه‌ینێ من بد‌ن.

2 - جه‌نازێ من ژ ئبن زیاد بگرن و هون ڤه‌شێرینن.

3 -  خه‌به‌رێ بگهینن ئمام حوسه‌ین كو كووفی ل سوزا خوه‌  لێڤه‌بینه بلا نه‌یێت بو كووفێ.

قووناغ و سه‌كنگه‌ھێن ئمام حسین ژ مه‌كه‌ھێ حه‌تا كه‌ربه‌لایێ

ئمام حوسه‌ین ژ مه‌كه‌ھێ حه‌تا ب كه‌ربه‌لایێ 22 رووژان رێڤه‌ بویه‌. رووژا عه‌ره‌‌فێ 9 ێ زیحججه‌ یا سالا 60 کوچی ژ مه‌كه‌ھێ د‌ه‌ركه‌تیه‌ و ل زێده‌ترێ ژ 20 مه‌نزلگه‌ھا بارێ خوه‌ ‌ د‌انینه‌ و سه‌كنینه و گه‌ل هه‌ڤال و ئه‌هلێ مالا خوه‌  و خه‌لکێ ئاخفتیه و 2 ێ محه‌رره‌‌مێ سالا 61 ێ ھجری گھایه‌ كه‌ربه‌لایێ.

ئمام ژ ده‌رڤه‌یێ مه‌كه‌ھێ وه‌زع و حالێ عراقێ ژ فه‌ره‌‌زد‌ه‌ق پرسی ، ئه‌وی گووت: دلێ وان گه‌ل ته یه و شویرێ وان لبال به‌نی ئومه‌ییه یه.

ناڤ و تاریخ و خه‌به‌رد‌انێن ھنه‌ك ژ ڤان سه‌كنگه‌ھان

زاتێ عوروق

دوشه‌م 14 ێ زیحججه . بشر بن غالب ژ عراقێ دهاتا، ئمام وه‌زع و حال ژێ پرسی ، ئه‌وی گوت: مه‌زنێن وان گه‌له‌گ رشوه‌ت گرتنه و خورجکێن وان ته‌ژی دراف کرنه، له‌ومانێ ئه‌و هه‌می دوژمنێ ته نه. . .back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next