قصه‌تا كه‌ربه‌لایێسه‌كنگه‌ھا حاجر

15 زیحجه . ئمام حوسه‌ین ل ڤێ جهی ناما خوه‌  یا دووێ بو خه‌لکێ كووفێ ل جوابا ناما موسلمێ عه‌قیل دا نڤیسی و د‌ا قه‌یسێ موسه‌ھهه‌ر و رێكر كووفایێ. لێ ئه‌ڤ نامه ناگهێ كووفێ چکو رێڤه عه‌سكه‌رێ ئبن زیاد موسه‌ھھه‌ر دگرن ، ئه‌و ژی نڤیسووكێ د‌د‌رێنێ د‌ا نه‌كه‌ڤێ د‌ه‌ستێ د‌وژمنا.

مه‌نزلگه‌ھا خوزه‌‌یمیه

شه‌ڤ و رووژه‌كی ل ڤی جھی مایه‌ / 18 زیحججه .

زه‌‌روود

دوشه‌م 21 زیحججه 60 ێ کووچی . ل ڤێ مه نزلگه ھێ دا ئمام حوسه‌ین گه‌ل زوهه‌یر گوت و بێژه‌‌كی دکێ و پاشێ ژی زوهه‌یر ژ قافلا خوه‌ ‌ جدا دبێ و دگهێ ئمام حوسه‌ین (ع) و ژنا خوه‌  و ئه‌هلێ قافلێ رێدکێ مالا وان.

سه‌عله‌بیه

سێشه‌م 22 زیحججه سالا 60 کوچی.

زوباله

23 زیحججه سالا 60 کوچی.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next