قه‌ومینا كه‌ربه‌لایێ چره‌ نایێ ژبیركرن؟قه‌ومینا كه‌ربه‌لایێ چره‌ نایێ ژبیركرن؟

 

چكو بزاڤه‌كه‌‌ كو پێكڤه‌ ئخلاص و فد‌اكاری و پاكی یه‌ . ژ ئالیێ د‌وژمنا ڤه‌ ژی جنایه‌ت و زولمه‌ك مه‌زن ب سه‌رێ مرووڤێن پاك و پاقژ د‌ا ھاتیه‌ ، كو پێ به‌رچاڤگرتنا ڤان ھه‌رد‌و ئالیان د‌ تاریخێ د‌ا قه‌ومینه‌ك بێ نموونه‌ یه‌.

ئاقته‌پی : (1910 زایینی) د‌ كتێبا ره‌‌وض النعیم ێ د‌ا كو معراجناما پێغه‌مبه‌ره‌ ص ھنه‌كی به‌حسا كه‌ربه‌لایێ ژی كریه:

بد‌ه‌ ساقییا باد‌ه‌یێ پر ئه‌له‌م

د‌ دل د‌ا مه‌ ھلبوو ھه‌زار نارێ خه‌م . . .

وه‌كی نه‌ی د‌نالم ژ قه‌لبێ حه‌زین

 د‌كێـشـم ھـه‌زار د‌ه‌فعـه‌ ئاھ و ئه‌نـیـن . . .

حـوسه‌ین غـونچـه‌یـێ باغێ ئالێ عه‌با

شـه‌ھـیـد‌ كـر ئه‌وی لـه‌عـنه‌تی روو سـیا . . .

دنـێڤ كـه‌ربه‌لا چون حوسه‌ین بوو شه‌ھید‌1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next