قه‌ومینا كه‌ربه‌لایێ چره‌ نایێ ژبیركرن؟ بعه‌رد‌ و سـه‌مـا كه‌ت فـغـانـه‌ك شـه‌د‌ید‌ . . .

قه‌وی حه‌ققه‌ گـه‌ر چه‌رخێ گه‌رد‌ونێ د‌وون

ل عه‌رد‌ان برێـژت سـرشـكـێ د‌خـوون . . .

حـوسـه‌یـن ئـانـكه‌ ره‌یـحـانـه‌ یێ جه‌ننه‌تێ

شـه‌ھـید‌ بـوو ژ نـاڤ لـه‌شكـه‌رێ ئوممه‌تێ

نـه‌ ئـه‌فـغـان و گـازی نه‌ د‌اد‌ و ھـه‌وار

نه‌ فه‌ریـاد‌ ره‌س بـوو شه‌ھـیـد‌ێ كـوبـار

ھه‌واره‌ وه‌رن ماتـه‌مـه‌ بتـته‌مام

ژبوو مه‌رسـییا  شـاھ بـكن ئحترام

ب مـاتـه‌م ھـه‌می حـووری یێ جه‌ننه‌تێback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next