قه‌ومینا كه‌ربه‌لایێ چره‌ نایێ ژبیركرن؟حوسـه‌یـن و حـه‌سـه‌ن ھـه‌رد‌و بـوونـه‌ شه‌ھید‌

عه‌جـه‌ب قاتـلێ ھـرد‌و شـیـریـن بـرا

د‌بـێژن ئه‌مین ئوممه‌تا موصطه‌فا . . .

ژ د‌ه‌ستـێ مـن‌ نایێ بكـم خزمه‌تێ

وه‌لێ سـه‌ر یه‌زید‌ی د‌كم لـه‌عنـه‌تێ

ته‌حه‌ممول نه‌كر قه‌لبێ من ئه‌ڤ خه‌به‌ر

مه‌ ماته‌م برری بـه‌نـد‌ه‌كـی مـوختـه‌صه‌ر

خود‌ایا بھه‌ققێ به‌نـی فاطیمه‌

كو بـه‌ر قـه‌ولێ ئـیمان كـونه‌م خـاتیـمه‌ . . .

ئلاھـی تو رووحی نـه‌كـه‌ شـه‌رمـه‌زارback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next